5. SEED / KLUCZ PRYWATNY / KLUCZ PUBLICZNY – czym są?