3. Jak przerabiać kurs aby dał największy przyrost wiedzy i możliwości?