14. DCA – kupowanie oraz dlaczego ważny jest koszt produkcji BTC?